آخرین اخبار : 

کابرد ion در انگلیسی

Ion در انگلیسی

Ion در انگلیسی نوعی پسوند است.

پسوند چیست :  پسوند مجموعه ای از دو یا چند حرف است که به آخر لغات اضافه می شوند و نقش آنان را تغییر میدهند

برای مثال به آخر فعل یا صفت اضافه میگردد و آنها را تبدیل به اسم میکند و یا به آخر اسم اضافه میگردو آنها را تبدیل به اسم دیگری میکند و یا به آخر اسم اضافه می گردد و آنها را تبدیل به صفت میکند و یا به آخر صفت اضافه می شود و آنها را تبدیل به قید میکند. شما با یادگیری پسوندها بسیاری از لغات انگلیسی را تشخیص خواهید داد که اسم هستند یا صفت یا قید ویا فعل و همچنین می توانید معانی آنها را نیز حدس بزنید و این امر به بالابردن دایره لغت شما کمک بسیارفراوانی خواهد کرد. در ادامه نمونه هایی از این پسوندها را می آورم ابتدا پسوندهای اسم ساز را بررسی میکنیم. پسوند های اسم ساز: حروفی كه به آخر فعل یا صفت و یا یک اسم دیگر افزوده شده  و تشکیل اسم میدهند .

ion  ،   tion   ،   ation

پسوندهای بالا( به طور کل ion در انگلیسی ) همگی پسوندهای اسم ساز هستند. ما با دیدن این پسوندها که در آخر لغات انگلیسی می آیند میتوانیم به راحتیاسم بودن آن لغات را تشخیص دهیم. از جمله این پسوندها می توان به     ion  ,  tion  ,  ation اشاره کرد  که به آخر افعال اضافه می شوند و تشکیل اسم رو میدهند . برای مثال   object   یك فعل است كه به معنی مخالفت كردن می باشد ،  با اضافه کردن پسوند  ion در انگلیسی، لغت  objection  ساخته می شود که یک اسم است و به معنی مخالفت است فرض کنیم شما لغت  object را می شناسید که به معنی مخالفت کردن است اما با لغت objection  آشنا نیستید  و معنی آنرا  نمیدانید ،  حال با دیدن پسوندی که به آخر این لغت اضافه شده ابتدا می توانید تشخیص دهید که این لغت یک اسم است سپس می توانید معنی آنرا نیز حدس بزنید حدس شما بر اساس معنی لغت object   است .

دیدن ویدئوی کامل :

کابرد ion در انگلیسی